Μικρός πλαστικός λιποσυλλέκτης για χώρους εστίασης Mini Range GM1E